Duitse Tennisbond DTB

Eind januari heeft Guest-One de vergadering van afgevaardigden van de DTB ondersteund met een wettelijk beveiligd online stemsysteem. De verkiezingen waren dit jaar van bijzonder belang, aangezien de afgevaardigden van de nationale verenigingen tijdens het evenement ook een nieuwe voorzitter moesten kiezen.

Na intensief overleg en intensieve voorbereidingen en juridische controles werden de betreffende resoluties en verkiezingen door Guest-One in het systeem gezet en kreeg iedere afgevaardigde zijn persoonlijke verkiezingsmunt toegestuurd. Hierbij moest rekening worden gehouden met het individuele stemgewicht van de afzonderlijke verenigingen.

De vergadering zelf, alsmede twee vergaderingen van het Comité stroomopwaarts, werden via videoconferentie gehouden. Daartoe was een conferentiezaal ingericht in het hoofdkantoor van de Federatie in Hamburg, waar ook het Presidium aanwezig was. Guest-One begeleidde de verkiezingen van de commissievergaderingen en de algemene vergadering met een projectmanager ter plaatse en zorgde zo voor een vlotte en wettelijk correcte uitvoering van de verkiezingen en stemmingen.