Succesmeting van een evenement met een ethische gezichtsanalyse

Intelligente stemmingsbarometer maakt de efficiëntie van evenementen meetbaar

Kunstmatige intelligentie doet zijn intrede in de evenementenbranche. Op basis van kunstmatige intelligentie biedt Guest-One zijn klanten een opmerkelijke aanvulling. Met de zogenaamde ethische gezichtsanalyse is het mogelijk de stemming van een gebeurtenis te meten.

Kunstmatige intelligentie (AI) – voor veel mensen klinkt dit als de verre toekomst – als onbekend terrein. Maar dat klopt niet. Lang voordat slimme technologieën de koppen van relevante bladen haalden, heeft machinaal leren het leven van mensen al veranderd. Op veel plaatsen zijn de voordelen van kunstmatige intelligentie een volstrekt onomstreden onderdeel van het dagelijks leven. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is machinaal leren geen eenrichtingsverkeer. Meestal profiteren beide partijen – aanbieder en gebruiker. In veel gevallen ontstaan zelfs klassieke win-win situaties.

Een voorbeeld uit het dagelijks leven illustreert dit: Enerzijds gebruiken multimediaplatforms en streamingdiensten als YouTube, Spotify of Netflix de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie om zogenaamde suggestielijsten te maken. Het individuele visuele gedrag dient daarbij als basis. De kwaliteit van deze lijsten is verbazingwekkend hoog – en neemt zelfs toe met de tijd. De machine leert. De gebruiker profiteert van aantrekkelijke nieuwe aanbiedingen en voorheen onbekende mogelijkheden.

Anderzijds verschaft deze informatie de multimediaspelers een breed scala aan informatie die een belangrijke basis vormt voor de besluitvorming in het kader van bijvoorbeeld financieringsvraagstukken. Kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt om betrouwbaar te beoordelen welke investeringen en producties op bepaalde markten rendabel zijn – en welke niet.

Het meten van de efficiëntie van evenementen

Het voorbeeld illustreert dat het gebruik van AI veel dingen verandert. Vooral in de professionele omgeving zorgt machine learning voor een gevoel van optimisme. ChatGPT voegt zich bij de hype. Het prototype van een op tekst gebaseerd dialoogsysteem heeft kunstmatige intelligentie onder de aandacht van een breed publiek gebracht. Het is nog niet duidelijk welke rol AI kan spelen in de evenementenindustrie. Maar feit is dat op veel plaatsen kansen en mogelijkheden worden verkend. Guest-One, het in Wuppertal gevestigde bedrijf voor gasten- en deelnemersmanagement, is al een stap verder in de toepassing van AI in het kader van evenementen. “Wij bieden onze klanten al een oplossing die het mogelijk maakt gezichten en stemmingen te analyseren“, meldt Thomas Küfner, die als directeur van Guest-One verantwoordelijk is voor de gebieden ontwikkeling, technologie en innovatie. In technische termen heet dit Ethische Gezichtsanalyse.

Met inachtneming van alle voorschriften inzake gegevensbescherming worden parameters zoals leeftijdsgroep, geslacht en stemming geanalyseerd. “Persoonlijke gegevens worden uitdrukkelijk niet verzameld”, zegt Küfner, waarmee hij eventuele zorgen over gegevensbescherming bij voorbaat wegneemt. “Het systeem kon dat ook niet.” Guest-One kon begin 2023 op een door de Kamer van Koophandel en Fab rieken georganiseerd evenement de mogelijkheden van Ethical Facial Analysis demonstreren. De toespraken van verschillende sprekers werden geanalyseerd. Aan de hand van de geregistreerde parameters van leeftijdsgroep, geslacht en stemming kon de spannings- en aandachtscurve van de bijdragen op indrukwekkende wijze worden getraceerd. De ethische gezichtsanalyse was zeer attent voor een gastspreker bekend van TV, en de sfeer was uitstekend.

Objectieve stemmingsbarometer

Het is niet verwonderlijk dat de bezoekers het optreden van de prominente spreker aandachtig volgden. Hij geniet immers landelijke bekendheid als meteoroloog, auteur en weer- en klimaatdeskundige. Toch is het de moeite waard om de details van de verkregen gegevens te bekijken, want: Toen de weerpresentator sprak over de gevolgen van de klimaatcrisis en berichtte over noodzakelijke beperkingen van de individuele mobiliteit, registreerde de Ethical Facial Technology een duidelijke stemmingsdaling bij het mannelijke publiek in de leeftijdsgroep boven de 60 jaar. En in real time.

“Welke individuele conclusies moeten worden getrokken uit deze informatie is een kwestie van interpretatie,” zegt Küfner. Maar – en daarin ligt de toegevoegde waarde van de Ethical Facial-technologie – het systeem heeft een daling van de stemming in de specifieke groep mensen gedetecteerd als een objectief feit. “Dit zou niet mogelijk zijn geweest met andere middelen.” Door het gebruik van Ethical Facial-technologie biedt Guest-One klanten echte en ongefilterde toegevoegde waarde. Enquêtes als alternatief voor het gebruik van kunstmatige intelligentie leveren daarentegen vaak vertekende of verfraaide resultaten op.

Dit kleine praktijkvoorbeeld geeft een voorproefje van hoe deze AI-technologie in de toekomst in alle richtingen gunstig kan werken in de evenementenomgeving. Uiteindelijk profiteren ook de gasten hiervan, want: De attentiewaarden onderstrepen immers het belang van de gastspreker voor het evenement.

Realtime evaluatie van de gegevens

De nog jonge ervaring geeft een indicatie van hoe kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt bij evenementen. De gedachten van Thomas Küfner gaan ondertussen al verder dan het domein van de ethische gezichtsanalyse. De technologie kan ook worden gebruikt in het kader van het klassieke deelnemersbeheer en op het gebied van de organisatie van gasten. Zo zijn bijvoorbeeld het automatisch scannen van badges en de evaluatie van bepaalde functies met behulp van QR-codes denkbaar. Kunstmatige intelligentie biedt ook nieuwe mogelijkheden voor belangrijke netwerken. De details van hoe deze eruit zullen zien moeten nog worden uitgewerkt. Küfner twijfelt er niet aan dat het gebruik van moderne technologieën op basis van machinaal leren zal komen.

Met het oog op winstgevendheid geldt de positieve kijk van Guest-One des te meer. Vanuit technisch oogpunt stelt kunstmatige intelligentie – met name op het gebied van ethische gezichtsanalyse – geen exorbitante eisen. Een klein toestel ter grootte van een set-top box en conventionele videocamera’s volstaan als analyseapparatuur. De AI stelt ook geen bijzondere eisen aan de inzet van personeel. De real-time evaluatie van de gegevens gebeurt volledig automatisch. Alleen de interpretatie en de conclusies die op basis van dichte informatie moeten worden getrokken, vergen enige tijd. Maar deze investering komt rechtstreeks ten goede aan de efficiëntie van het volgende evenement.