DMK eG - Algemene Vergaderingen 2021

Na de succesvolle implementatie van de digitale vertegenwoordigersvergadering eind 2020 en diverse online adviesraadvergaderingen, stonden nu de ledenvergaderingen van Deutsches Milchkontor eG (DMK) in maart 2021 op de agenda. Regionaal verdeeld in vier verschillende assemblages over twee dagen, werd een uitgebreid livestream-format geïmplementeerd in de Streamlab Studio’s in Bremen.

Guest-One was verantwoordelijk voor het volledige deelnemers- en registratiebeheer voor de ongeveer 6.000 leden en zorgde voor een uitgebreide online portal in de huisstijl van de klant. Verbonden met het deelnemersbeheer was het beveiligde Guest-One Livestream-platform, via hetwelk de leden de vergaderingen konden volgen. Bijzondere aandacht werd besteed aan de uitoefening van het spreekrecht en het recht om moties in te dienen door de leden. Daartoe bevatte het livestreamplatform een gepersonaliseerde vragenchat, via welke leden verzoeken konden indienen om tijdens de vergadering het woord te voeren.

Alle inkomende vragen en verzoeken om te spreken belanden in een inbox en kunnen daar door het organisatieteam worden bekeken, gecategoriseerd en toegewezen aan bepaalde personen voor beantwoording. De vragen worden aan het panel getoond via preview-monitors of voorgelezen uit de “off” en vervolgens beantwoord in de livestream. Guest-One begeleidde het hele project met een vaste contactpersoon en zorgde er ook voor dat de repetitie- en evenementendagen ter plekke soepel verliepen.