dsj - Duitse sportjeugd in de DOSB

De Algemene Vergadering van de Duitse Sportjeugd werd dit jaar voor het eerst digitaal gehouden als gevolg van de aanhoudende Corona-pandemie. De officieel geregistreerde afgevaardigden van de dsj-lidorganisaties namen online deel en konden via een digitaal stemhokje het nieuwe bestuur kiezen. Gasten en belangstellenden konden de livestream van het evenement volgen.

De eregasten, Dr Franziska Giffey, federaal minister voor Gezinszaken, Ouderen, Vrouwen en Jeugd, minister-president Armin Laschet en DOSB-voorzitter Alfons Hörmann deden hun zegje in een vooraf opgenomen welkomstboodschap.

Naast de verkiezing van het bestuur stonden dit jaar op de agenda het verslag van het bestuur voor de periode oktober 2019 – oktober 2020, het verslag van de jaarrekening 2019 en de vaststelling van het economisch plan 2021.De afgevaardigden van de Algemene Vergadering hebben het dsj-bestuur met een grote meerderheid ontslagen. Zij keurden met een even grote meerderheid het economisch plan voor het jaar 2021 goed. Daarnaast keurde de Algemene Vergadering een wijziging van het dsj Jeugdreglement op vier punten goed.

Michael Leyendecker, de nieuw verkozen eerste voorzitter, gaf een zeer positieve samenvatting van het evenement. “De dsj heeft met de succesvolle eerste digitale plenaire vergadering een nieuwe weg ingeslagen en daarmee echt pionierswerk verricht voor het verenigingswerk in de kinder- en jeugdsport.”

G1 heeft de Vergadering ondersteund met advies in de aanloop naar en ondersteuning en uitvoering van de onlineverkiezingen. Ook de behandeling van online ingediende vragen van afgevaardigden werd ter plaatse afgehandeld. Het project werd uitgevoerd in succesvolle samenwerking met Neumann & Müller.

dsj-campus “Toekomst – Waarden – Sport – Jeugd”

In de aanloop naar de Algemene Vergadering van de dsj vond de dsj Campus ook plaats in digitale vorm. Tijdens de lunch, ’s middags en ’s avonds werd een scala van onderwerpen en verschillende inhoud aangeboden. Op de dsj-campus kwamen mensen van lidorganisaties van de Duitse sportjeugd, uit het maatschappelijk middenveld, geëngageerde jongeren en belangstellenden bijeen om samen met de jeugd over de toekomst, over waarden, over sport en “de jeugd” te praten.
G1 ondersteunde de dsj ook bij de implementatie van de digitale “Campus” week met een landingspagina, online registratie en een live stream platform.